10      10 100      3000          40 60        90

இந்த படத்தில் இருக்கிறது மாதிரி தினமும் ஒன்று தான் இல்லை அதிக பட்சம் இரண்டு. அதுக்கு மேல போனால் ஒரு அஞ்சு வருடத்தில் கல்லீரல் காணாமல் போயிடும்

இதை அடிப்படையில் ஒரு டிரிங்க்கு 10 கிராம் ஆல்கஹால். ஒரு ஹாப் விஸ்கில ல 10 டிரிங்க100 கிராம் ஆல்கஹால். ஒரு மாதம் முப்பது நாள் 3000 கிலோ ஆல்கஹால்.
அதாவது மூன்று கிலோ ஆல்கஹால்.

இவங்க என்ன சொல்லுறாங்க னா ஒரு நாளைக்கு 40 கி_ 60 கி தொடர்ந்து அஞ்சு வருஷம் சாப்பிட்டால் கல்லீரல் வேலை செய்யுறது 90% குறைஞ்சிடுமாம்

2016-05-04 20:24:36 by Vaishu

Related Tufs

Are You Alcoholic We can

Are You Alcoholic We can

Health Tips Avoid Alcohol

Health Tips Avoid Alcohol

Body parts from threatened wildlife

Body parts from threatened wildlife

Most Interesting Facts

Most Interesting Facts

Lets preserve our heritage and

Lets preserve our heritage and

The plant life and the

The plant life and the

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Successful Marriage

Successful Marriage

Kendall Jenner Wallpaper

Kendall Jenner Wallpaper

default thumb image

Kiss of Love Organisers arrested

International Energy Day May

International Energy Day May

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.