1856           82         82  1938

கிரீஸ் நாட்டில் வாழ்ந்த துறவி ஒருவர் தனது வாழ்நாளில், பெண்களையே காணாமல் வாழ்ந்து, இறந்துள்ளார்.

கிரீசின் மவுண்ட் ஏதோஸ் மலையில் உள்ள துறவிகள் மடத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த மைக்கேல் டோலாட்ஸ் என்ற துறவி தான் அவர். கடந்த 1856 -ஆம் ஆண்டில் மைக்கேல் பிறந்து சில மணிநேரத்திலேயே அவரது தயார் இறந்துவிட்டார்.

அனாதையாகக் கைவிடப்பட்ட மைக்கேலை மவுண்ட் ஏதோஸில் உள்ள துறவிகள் மடத்தினர் தத்தெடுத்து வளர்த்தனர். அதுமுதல், தனது இறப்பு வரை கிட்டத்தட்ட 82 ஆண்டுகள் துறவி மடத்தினுள்ளேயே வாழ்ந்து மறைந்த மைக்கேல், அந்த மடத்தின் கேட்டுகளைத் தாண்டி வெளி உலகத்தைப் பார்த்ததே இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. அவர், தனது 82 ஆவது வயதில் கடந்த 1938-ல் இறந்தார்.

2016-05-05 09:05:12 by arul unique

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

1 2

default thumb image

Unbelievable Natural Disasters Caught on

Related Tuf

Related Tuf

BE Ku kuda ivlo Ila

BE Ku kuda ivlo Ila

Related Tuf

Related Tuf

default thumb image

How icann colludes with large

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Desert Flower Flower Photography

Desert Flower Flower Photography

Jenna Dewan at the GoldenGlobes

Jenna Dewan at the GoldenGlobes

Backyard Lighting Ideas Interesting

Backyard Lighting Ideas Interesting

default thumb image

AFG won toss and elected

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.