அட்சய திருதியை அன்று பல்லியை கண்டால் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் பெருகுமாம்!

இந்த நாளில் வீட்டிலுள்ள பல்லிகள் யார் கண்ணிலும் தென்படாமல் மறைந்து விட வேண்டும் என்பது வாஸ்து பகவான் கட்டளை.

அட்சய திருதியை அன்று பல்லியை கண்டு விட்டால் எல்லா பீடைகளும் நீங்கி, திரிஜென்ம பாபமும் நீக்கப்பெற்று அனைத்து செல்வங்களும் பெற்று லட்சுமி கடாக்ஷத்துடன் வாழ்வர்.

எனவே அட்சய திருதியை அன்று பல்லியை தேடிப்பிடித்து வழிபடுங்கள்

2016-05-09 11:28:46 by arul unique

Related Tufs

Kanavan Manaivi Vazhkkai  Husband

Kanavan Manaivi Vazhkkai Husband

default thumb image

1 2

Tamilagathil Mathubana Urpaththi seiyum aalaihal

Tamilagathil Mathubana Urpaththi seiyum aalaihal

Dr Mansing Rongpi of INC

Dr Mansing Rongpi of INC

   10

10

Related Tuf

Related Tuf

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

Learning from grand children

Learning from grand children

Love yourself 9

Love yourself 9

paasam

paasam

Creative art with spoons

Creative art with spoons

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.