இந்தியா முழுவதும் நெடுஞ்சாலைகளில் சுங்கச்சாவடி கட்டணத்தில் இருந்து விலக்கு பெற்ற மாற்றுத்திறனாளி

இந்தியா முழுவதும் நெடுஞ்சாலைகளில் சுங்கச்சாவடி கட்டணத்தில் இருந்து விலக்கு பெற்ற மாற்றுத்திறனாளி thehindu.com

போலியோவால் தனது 2 வயதில் இரண்டு கால்களையும் இழந்த, வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் தாலுகா உமராபாத் அடுத்த பாலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ரவி.

2016-07-01 12:10:27 by Katrin Valentina

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Our Judicial System

Our Judicial System

Happy Mothers Day To You

Happy Mothers Day To You

Not Bad Dude

Not Bad Dude

ISIS men planned series Bomb

ISIS men planned series Bomb

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

Sushma meets Mauritius President

Sushma meets Mauritius President

Who remember this cartoon

Who remember this cartoon

Astounding art by Ahrisart

Astounding art by Ahrisart

U

U

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.