இந்திய - சீன எல்லையில் முதல்முறையாக ஆயுதம் தாங்கிய 100 பெண் வீரர்கள் நியமனம் thehindu.com

கடினமான சீன எல்லையில் முதல்முறையாக ஆயுதம் தாங்கிய 100 பெண் வீரர்களை இந்திய திபெத் எல்லைக் காவல் படை நியமித்துள்ளது.

2016-10-25 17:33:29 by Krishna Kumar

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Related Tuf

Related Tuf

A Black Crow Made Karnataka

A Black Crow Made Karnataka

Perfect timing shot

Perfect timing shot

High Speed Water Splash Photography

High Speed Water Splash Photography

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

SL 2127 450

SL 2127 450

Try to take care of

Try to take care of

Good Night

Good Night

What Google Thinks of Indian

What Google Thinks of Indian

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.