//இதை விட தெளிவாக யாராலும் புரிய வைக்க முடியாது //

தண்ணீர் குறைய குறைய (#நாள் நெருங்க நெருங்க)

பெரிய_மீன்களின் (#கருப்பு_பணவாதிகளின் )

துடிப்பு (#ஆர்ப்பாட்டம்) இருக்கத்தான் செய்யும்.

#இறுதியில் தனியாக மாட்டிக் கொள்வார்கள்.

சிறிய மீன்கள் (#நல்லப்பண_சாமானியர்கள் ) சுத்தமான நீரில்.
.
.
ஒரு #சிறு_பிள்ளைக்குப் புரிந்தது நமக்குப் புரியாதா என்ன!!!!

2016-11-22 08:53:22 by Vaishu

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

WIKI LEAKS

Oviya  Vs Julie

Oviya Vs Julie

Trick to make someone tell

Trick to make someone tell

I am going to succeed

I am going to succeed

Ways to Get Success in

Ways to Get Success in

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

Related Tuf

Related Tuf

Its never too late to

Its never too late to

Iguazu Falls so breathtaking

Iguazu Falls so breathtaking

default thumb image

Related Tuf

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.