கேள்வி :
பிம்பிலிக்கி பிலாப்பி
என்பதன் அர்த்தம் என்ன ?

பதில் :-
ஒவ்வொருவரின் அக்கவுண்ட்லயும் 15 லட்சம் போடப்படும் - 2014 ல் மோடி.

ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்கள் அக்கவுண்ட்ல இருந்து 4 முறைக்கு மேல் பணம் எடுத்தால் 150 ரூபாய் பிடிக்கப்படும் - 2017 ல் மோடி.

இதுவே #பிம்பிலிக்கி_பிலாப்பி எனப்படும்

2017-03-10 18:17:46 by Krishna Kumar

Related Tufs

My Hopes and Dreams get

My Hopes and Dreams get

Are you looking for a

Are you looking for a

Modi in Sweden LIVE Updates

Modi in Sweden LIVE Updates

Indian economic growth much weaker

Indian economic growth much weaker

India plans to gift obsolete

India plans to gift obsolete

PM Modi consoling emotional ISRO

PM Modi consoling emotional ISRO

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

default thumb image

Jayalalithaa Passed Away Gross

World Drama Day or World

World Drama Day or World

BBC

BBC

default thumb image

People Recreate SNAKE The Video

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.