கேள்வி :
பிம்பிலிக்கி பிலாப்பி
என்பதன் அர்த்தம் என்ன ?

பதில் :-
ஒவ்வொருவரின் அக்கவுண்ட்லயும் 15 லட்சம் போடப்படும் - 2014 ல் மோடி.

ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்கள் அக்கவுண்ட்ல இருந்து 4 முறைக்கு மேல் பணம் எடுத்தால் 150 ரூபாய் பிடிக்கப்படும் - 2017 ல் மோடி.

இதுவே #பிம்பிலிக்கி_பிலாப்பி எனப்படும்

2017-03-10 07:47:46 by Krishna Kumar

Related Tufs

My Hopes and Dreams get

My Hopes and Dreams get

Are you looking for a

Are you looking for a

Modi in Sweden LIVE Updates

Modi in Sweden LIVE Updates

WATCH PM Narendra Modi posts

WATCH PM Narendra Modi posts

India plans to gift obsolete

India plans to gift obsolete

After over 70 years of

After over 70 years of

default thumb image

How icann colludes with large

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

default thumb image

June Birthdays Celebrities Born

Pehchano kon  who is

Pehchano kon who is

Funny They thought it was

Funny They thought it was

How to treat a ticklish

How to treat a ticklish

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.