பட்டுகோட்டை கல்யாணசுந்தரம் கவிதை

என் ஆசைகள் வீண்தானா?

கண்ணாடிப் பாத்திரத்தில்
கல்லேறுபட்டது போல் --- என்
எண்ணமெனும் தேன்கலசம்
உண்ணாமல் உடைந்திடுமா? --- இன்பக்
காவியம் பொய்தானா? --- கொண்ட
காதலும் பொய்தானா? --- என்
ஆசைகள் வீண்தானா? --- இனி
அமைதியும் காண்பேனா? (இன்ப)

இது
காலத்தின் செயல்தானா? --- சுகம்
கானல் நீர் தானா?
மன நம்பிக்கை வீண்தானா? --- நான்
வெம்பிய காய்தானா? (இன்ப)

இருள் மூடிய வான்போலே
கரை ஏறிய மீன்போலே
துயர்மீறிடும் நிலையாலே
படும் வேதனை தீராதோ? --- ஒரு
பாதையும் தோணாதோ? (இன்ப)

2017-12-26 09:50:01 by Mohamed Youssef

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Tamil Kavithaigal About Relationship

Tamil Kavithaigal About Relationship

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

Related Tuf

Tamil Dhanush Quotes  Memes

Tamil Dhanush Quotes Memes

Bajaj Car  Engine Specifications

Bajaj Car Engine Specifications

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Storm Clouds Gathering  Amazing

Storm Clouds Gathering Amazing

Premam  Malar and Nivin

Premam Malar and Nivin

Lake Gordom  Canada

Lake Gordom Canada

Nice technique

Nice technique

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.