மஞ்சள் மேகம் ஒரு மஞ்சள் பாடல்

மஞ்சள் மேகம்
ஒரு மஞ்சள் மேகம்
சிறு பெண்ணாகி முன்னே போகும்
பதறும் உடலும்
என் கதறும் உயிரும்
அவள் பேர் கேட்டு பின்னே போகும்

செல்ல பூவே
நான் உன்னை கண்டேன்
சில்லு சில்லாய்
உயிர் சிதற கண்டேன்

நில்லாயோ நில்லாயோ
உன் பேர் என்ன
உன்னாலே மறந்தேனே
என் பேர் என்ன

கனவா கனவா
நான் காண்பது கனவா
என் கண் முன்னே கடவுள் துகளா

காற்றின் உடலா
கம்பன் கவிதை மடலா
இவள் தென்நாட்டின் நான்காம் கடலா
சிலிக்கான் சிலையோ
சிறுவாய் மலரோ
வெள்ளை நதியோ
வெளியூர் நிலவோ

நில்லாயோ நில்லாயோ
உன் பேர் என்ன
உன்னாலே மறந்தேனே
என் பேர் என்ன

செம்பொன் சிலையோ
இவள் ஐம்பொன் அழகோ
பிரம்மன் மகளோ
இவள் பெண்பால் வெயிலோ

நான் உன்னை போன்ற பெண்ணை கண்டதில்லை
என் உயிரில் பாதி யாரும் கொன்றதில்லை

முன் அழகால் முட்டி மோட்சம் கொடு
இல்லை பின் முடியால் என்னை தூக்கிலிடு

நில்லாயோ நில்லாயோ
உன் பேர் என்ன
உன்னாலே மறந்தேனே
என் பேர் என்ன

2018-01-03 09:30:01 by Irene Fatima

Related Tufs

default thumb image

MKSTALIN VIDEO SONG AARA

AR Rahman UK concert row

AR Rahman UK concert row

default thumb image

Indru Netru Naalai Song Lyrics

default thumb image

Semma Weightu Single

True Love Pain Kavithai

True Love Pain Kavithai

kalai vanakkam in baby

kalai vanakkam in baby

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Amazing Red Panda Picture

Amazing Red Panda Picture

Jayalalithas funeral to be held

Jayalalithas funeral to be held

ED raids firms allegedly linked

ED raids firms allegedly linked

Coming a made in India

Coming a made in India

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.