என்ன மச்சா புது பைக் வாங்கிட்ட போல,
அப்ப இனிமே பஸ்ல வர மாட்ட..

ஏன் மச்சா நீ வேற பஸ்ல போற அளவுக்கு வசதி இருந்தா நா ஏன் பைக் வாங்க போரேன்.!
..

2018-01-24 10:58:17 by SekarGV

Related Tufs

Husband Vs Wife Table mate

Husband Vs Wife Table mate

Funny google search tamil memes

Funny google search tamil memes

A flock of migratory birds

A flock of migratory birds

After SuperNet 4G Vodafone India

After SuperNet 4G Vodafone India

default thumb image

January Birthdays Celebrities Born

default thumb image

Related Tuf

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Happy Purim Greeting  Happy

Happy Purim Greeting Happy

default thumb image

Girls will be girlsGirl friend

Related Tuf

Related Tuf

The true Mark of maturity

The true Mark of maturity

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.